• Bu diyabet ilacı Alzheimer’ı yavaşlatıyor

  Bu diyabet ilacı Alzheimer’ı yavaşlatıyor

  Yeni bir araştırma, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan belirli bir ilaç ile Alzheimer hastalığının belirteçlerinin azalması arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.

  Bir süredir araştırmacılar, tip 2 diyabetli hastalarda daha yüksek demans oranları gözlemlediler. Bu yılın başlarında İngiltere’de yapılan bir araştırma, yüksek tansiyonun diyabet ve bunama arasındaki nedensel bağlantı olabileceğini öne sürdü, ancak iki durumu neyin birleştirdiği hala belirsiz.

  Diyabet ve demans arasındaki ilişkinin yanı sıra, bazı anti-diyabetik ilaçlar alan diyabet hasta gruplarında alışılmadık derecede düşük nörodejeneratif hastalık oranlarına ilişkin gözlemler giderek artıyor. Geçen yıl Avustralya’da yapılan bir gözlemsel çalışma, Metformin adı verilen bir ilacı alan yaşlı diyabet hastalarında bilişsel düşüş oranlarının, ilacı almayan diyabet olmayan hastalarda görülen düşüş oranlarına kıyasla önemli ölçüde daha yavaş olduğunu gösterdi.

  280 kişinin altı yıl boyunca takip edilmesiyle edinilen veriler, Metformin adı verilen ilacı alan diyabet hastaları, ilacı almayan diyabet hastası veya diyabet olmayanlara göre önemli ölçüde daha yavaş bilişsel gerileme oranları gösteriyor.

  Alzheimer hastalığının birincil biyolojik belirtisi olan beyindeki amiloid protein birikimine bakıldığında, çalışma metformin ilacını alan hastaların diğer diyabet hastalarından ve diyabet olmayan hastalardan daha düşük ortalama seviyelere sahip olduğunu tespit etti.

  Bu yeni çalışmanın cevaplayamadığı büyük soru, bu diyabet ilacının diyabet olmayan kişilerde bilişsel gerilemeyi önlemede faydalı olabilecek özelliklere sahip olup olmadığıdır.

  Yorum Yap →

Yorum Yap

Yanıtı iptal et