• Engelleri Aşmak İçin “Duy Sesimi” Dediler…

  Engelleri Aşmak İçin “Duy Sesimi” Dediler…

  -AB tarafından desteklenen proje ile ortopedik engelli bireylerin topluma kazandırılması ve meslek sahibi olmaları hedefleniyor…

  -Proje kapsamında eğitim gören ortopedik engelli bireylerin medyada istihdamı sağlanacak…

  -Türkiye’de engelli nüfusun yarıya yakını işgücüne katılabiliyor, proje ile uzun vadede bu oranın artması da hedefleniyor…

   

  Medya ve İletişim Akademisi Derneği tarafından Avrupa Birliği hibe programı kapsamında başlatılan ve pek çok ilkleri barındıran “Duy sesimi; Çalışmak, üretmek istiyorum!” sloganı ile başlatılan proje ortopedik engelli bireylerin proje kapsamındaki eğitim süresi sonunda medyada istihdamını amaçlıyor.

  EN AZ BİR FONKSİYONDA ZORLUK YAŞAYAN KİŞİ SAYISI YAKLAŞIK 5 MİLYON…

  Türkiye’de, 2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre; görme, duyma, konuşma, yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten kişi sayısı yaklaşık 5 milyon… En az bir fonksiyonda zorluk yaşadığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin %42,8’i erkek, %57,2’si ise kadın.

  En az bir engeli olanların yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, ileri yaşlardaki

  kadınlarda, aynı yaş grubundaki erkeklere göre en az bir engeli olanların oranının daha fazla olduğu görülmektedir.

  ENGELLİ NÜFUSUN EĞİTİM DÜZEYİ NÜFUS GENELİNE GÖRE DAHA DÜŞÜK…

  Türkiye’de en az bir engeli olup, yükseköğretim mezunu olanların oranı erkeklerde %4, kadınlarda ise %1,5. Tüm nüfusta bu oran erkekler için %12,1 iken kadınlarda %8,5’tir.

  Nüfusun geneli için işgücüne katılım oranı %47,5 iken, en az bir engeli olan nüfusta bu oran %22,1’dir. En az bir fonksiyonu gerçekleştirmede zorluk yaşayan nüfusun (15 ve daha yukarı yaş) işgücüne katılım oranı erkeklerde %35,4, kadınlarda ise %12,5’tir. Tüm nüfusta işgücüne katılma oranı erkeklerde %69,2 iken, kadınlarda ise %25,9’dur. Diğer bir ifadeyle engelli nüfusun işgücüne katılım oranı tüm nüfusun katılım oranının yarısı kadardır.

  “ DUY SESİMİ; ÇALIŞMAK ÜRETMEK İSTİYORUM !”

  Medya ve İletişim Akademisi Derneği tarafından yürütülen proje ile engelli bireylerin işgücüne katılım oranlarının artırılması hedefleniyor.

  Medya ve İletişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Balcı’nın verdiği bilgiye göre Avrupa Birliğine başvuran 2 bin 200 proje arasından 145’, hibe almaya hak kazandı. “ Duy Sesimi; Çalışmak Üretmek İstiyorum!” adlı proje ortopedik engelli bireylerin eğitilerek medyada istihdamını sağlamayı hedeflemesi bakımından ilk olma özelliği taşıyor.

  Metin Balcı medyada mesleklere yönelik olarak eğitim alacak kursiyerlerin istihdamının büyük önem taşıdığını, engelli kursiyerlerin medyanın görünen yüzünde ilk kez yer alacaklarını kaydetti. Balcı, ulusal, bölgesel, yerel TV’ler ile gazeteler, dergiler, internet haber portallarının sahipleri ile işverenlere büyük görev düştüğünü belirterek engelli bireylerin kalifiye işlerde de çalışabileceklerini kanıtlayabilmeleri için projenin bir fırsat olduğunu vurguladı.

  “ENGELLİ İSTİHDAMINA YENİ YAKLAŞIM ŞART”

  Son yıllarda yaşanan engelli istihdamındaki artış, toplumdaki “yanlış anlayışın” düzelmeye başladığını gösterse de alınan mesafe ne yazık ki hala yeterli değil. Engelli bireylerin çalışma hayatının rekabete dayalı hızına ayak uyduramayacakları yönündeki önyargı kariyer yapılabilecek alanlardaki engelli istihdamını imkânsız hale getiriyor. Bu anlayış eğitimi olan engelli bireyleri de olumsuz etkilediği gibi, engelli bireylerin eğitime yönelmelerinde de ciddi sorunlar yaratıyor.

  Medya ve İletişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Balcı medyanın birçok konuda kamuoyunun görüşlerinin şekillendirilmesinde en önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. Balcı, AB politikalarının kamuoyunun görüşlerinde değişim sağlanmasında, sivil toplumların birbirini anlamasında, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin değiştirilmesi, kapasitelerinin artırılması, görünürlüklerinin sağlanmasında da medyanın çok önemli bir görev üstlendiğini de kaydetti.

  Proje ile dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan grupların İŞKUR ile yürütülecek ortak çalışma ile tespit ederek, medyada uygun mesleklere yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

  Proje ile öz bakım becerilerine sahip eğitilebilir ortopedik engelli bireylerin istihdam edilmesi planlanan meslekler şöyle:

  1) Haber takibi ve yazma (Muhabirlik),

  2) İnternet Haber Portalı Editörlüğü,

  3) TV–Radyo Spikerliği,

  4) Video Kurgu Operatörlüğü,

  5) TV Grafikerliği,

  6) TV/Sinema Yayın makyözlüğü

  Projede yer alan engelli bireylere söz konusu meslek gruplarına yönelik 6 aylık uygulamalı eğitim veriliyor. Mesleki eğitimin yanı sıra kişisel gelişim dersleri de alan engelli bireyler proje süresince haftada 2 gün bir uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanınca izleniyor ve gerektiğinde destek alıyorlar.

  Proje sonunda sertifika alan engelli bireylerin yüzde 30’unun istihdamının sağlanması hedefleniyor.

  PROJE BELGESEL OLACAK

  AB hibe programı ile uygulanacak proje kapsamında ilk kez engelli medya mensubu yetiştirilmiş ve bunların medya sektörünün görünen yüzü olması sağlanmış olacak.

  Proje sürecindeki faaliyetler profesyonel çekimler ile kayıt altına alınıyor ve elde edilen veriler ile tanıtım filmleri ve bir de belgesel film hazırlanarak ve televizyon kanallarında yayınlanması da planlanıyor.

  Yorum Yap →

Yorum Yap

Yanıtı iptal et