Çerez politikası

1. ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR?

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.

Çerezler, mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu bağlamda çerez türlerini; kalıcı çerezler, oturum çerezleri, birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezler olarak sıralayabilmek mümkündür.

2. AÇIK RIZA

Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız. 

Çerezler ile toplanan verileriniz 3. parti çerez sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarılmaktadır. Eğer bunu istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.

3. SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

3.1 Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

3.2 İşlevsellik Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. 

3.3 Analitik Çerezler

İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. 

4. HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin haklarınız;

a) Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

b) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

c) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

ç) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Site’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g) Site’den, yine Site tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

ğ) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

i) Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusunun fiziki  adresine yazılı olarak, e-imza aracılığı ile veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden  elektronik posta adresimize iletebilirsiniz.

5. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Website: https://saglikesenlik.com

Email: iletisim@saglikesenlik.com

Telefon Numarası: +90 212 585 7576