Sağlıklı beslenme, okuma ve spor çocukların düşünme becerilerini nasıl geliştiriyor?

Çocukların nasıl düşündüğünü ve akıl yürüttüğünü merak eden bilim insanları, çocukların yedikleri, oynadıkları ve okudukları şeylerin bunu etkileyip etkilemediğini araştırdılar. Çocuklara iki yıl boyunca sağlıklı beslenme ve spor yapma tavsiyeleri verdiler. Çocukların düşünme becerilerini ölçmek için de bazı testler yaptılar.

Bilim insanları, sağlıklı beslenen, çok okuyan ve takım sporları yapan çocukların daha iyi düşündüklerini buldular. Bu çocuklar, diğer çocuklara göre daha fazla bilişsel gelişim gösterdiler. Özellikle, daha iyi genel diyet kalitesi, daha düşük kırmızı et tüketimi ve daha yüksek az yağlı süt ürünü alımının daha iyi muhakeme becerileri ile bağlantılı olduğunu söylediler. Ayrıca, okuma ve organize spora harcanan zamanın artması da muhakeme becerilerini geliştirdi.

Ama bilgisayar başında çok zaman geçiren ve kendi başına oynayan çocukların daha kötü düşündüklerini buldular. Bu çocuklar, akranlarına göre daha zayıf muhakeme becerileri gösterdiler. Öte yandan, bir bilgisayarda geçirilen aşırı zaman ve denetimsiz boş zaman fiziksel aktivite, daha zayıf muhakeme becerileri ile ilişkilendirildi. Ekran süresi, aktif okul ulaşımı, teneffüs fiziksel aktivitesi ve fiziksel aktivite yoğunluğu ise muhakeme becerilerini etkilemedi.

Bilim insanları, bu sonuçları Finlandiya’da yaşayan 397 ilkokul çocuğuyla yaptıkları bir çalışmadan elde ettiler. Bu çalışma, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports adlı bir dergide yayınlandı. Bu dergi, spor bilimi ve tıbbi araştırmaların yayınlandığı saygın bir dergidir. Bu çalışmanın adı “Diet and physical activity intervention improves reasoning skills in children: The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study” dir. Bu çalışma, PANIC adlı daha büyük bir çalışmanın bir parçasıdır. PANIC çalışması, çocukların fiziksel aktivite ve beslenme durumunu, sağlığını ve bilişsel gelişimini uzun süreli olarak izlemektedir.

Bu çalışmanın önemi, çocukların yaşam tarzının bilişsel gelişimleri üzerindeki etkisini göstermesidir. Çalışma, sağlıklı beslenmenin ve okumanın çocukların muhakeme becerilerini geliştirdiğini kanıtlamaktadır. Ayrıca, organize sporların da muhakeme becerilerine katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, ebeveynlere ve eğitimcilere çocukların yaşam tarzını iyileştirmek için ipuçları vermektedir.