• Kanserle mücadelede bu yılın sloganı: Kararlıyım ve yapacağım

  Kanserle mücadelede bu yılın sloganı: Kararlıyım ve yapacağım

  Dünya Kanser Günü’nde, küresel düzeyde kanser uzmanları sağ kalımı önemli ölçüde iyileştirmek için eylem çağrısı yapıyor.

  • Kanser taramaları ve erken teşhis hayat kurtarmanın en etkili yollarından biridir.

  • 2018’de, yaklaşık 5 milyon yeni kanser vakası erken tanınabilir ve tedavi edilebilirdi.

  • Erken teşhisin iyileştirilmesine yönelik engeller ve öngörüler yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.

  4 Şubat 2019 Dünya Kanser Günü, kanser hastalarının hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırmaya yönelik olarak, kanser taramaları ve erken tanı için acil eylem ihtiyacının altını çizmektedir.

  Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) liderliğindeki Dünya Kanser Günü ‘Kararlıyım ve Yapacağım’ teması ile bireylerin, sağlık topluluklarının, hükümetlerin ve halkın bilinçlendirilmesi, tanı ve tedaviye erişiminin arttırılması için harekete geçmeyi hedefliyor.

  2018’de dünya çapında 18 milyondan fazla yeni kanser vakası görülmüştür. Bunun 5 milyona yakını meme, rahim ağzı, kolorektal ve ağız kanseri vakası olmuştur ve daha etkin bir şekilde tespit edilip, hasta yaşam oranları ve yaşam kalitesi iyileştirilmiştir1.

  Kanser taramaları ve erken tanı sağ kalım oranlarını önemli ölçüde artırır.

  Evrensel olarak, kanserlerin çoğu erken dönemde tanınabilir. Bir kanser erken dönemde tespit edildiğinde – ve uygun tedavi edildiğinde- beş yıldan daha uzun süre hayatta kalma şansı, hastalığın yayıldığı geç dönemde teşhis edilmesine göre çok daha yüksektir.

  Amerika Birleşik Devletleri’nde, ileri evre rahim ağzı kanseri teşhisi konmuş kadınlar için beş yıllık sağ kalım oranı %15 iken, kanser yayılmadığı zaman teşhis edildiğinde % 93 daha fazladır. Bu durum daha düşük gelirlerde bile geçerlidir. Hindistan’da kırsal alanlarda yaşayan ve rahim ağzı kanseri olan kadınlar arasında yapılan bir çalışma, evre IV’te tanı konulduğunda beş yıllık sağ kalım oranını % 9 olarak bulmuştur; bu, evre I’de tanı alındığında % 78’dir.

  Erken Tanı Para Tasarrufu da sağlar

  Erken tanı aynı zamanda tedavi maliyetini de azaltır. Yüksek gelirli ülkelerde yapılan çalışmalar erken teşhis edilmiş kanser hastaları için tedavi maliyetlerinin ileri evre kanser tanısı alanlara göre iki ila dört kat daha ucuz olduğunu göstermektedir.

  Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma, erken tanıdan elde edilen ulusal tasarrufunun yıllık 26 milyar dolar olduğunu tahmin etmektedir. Sahra Altı Afrika ve Güney Doğu Asya’daki bir araştırma, rahim ağzı kanseri yayma testleri, kolonoskopi taramaları ve mamografi taramaları (tedavi ile birlikte) gibi erken müdahale girişimlerinin “son derece uygun maliyette” olduğunu göstermiştir. Buna rağmen, pahalı ve karmaşık tedavi seçeneklerine, yaşam kalitesinin azalmasına ve önlenebilir ölümlere yol açan milyonlarca kanser vakası bulunmaktadır. Tüm dünyada milyonlarca insanın erken tanı ve daha iyi tedavi almalarını önleyen bireysel, sağlık sistemi ve hükümet düzeyinde küresel olarak yaygın engeller bulunmaktadır.

  Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Direktörü Dr. Cary Adams, “Dünya Kanser Günü’nde, kanser erken tespit edilir ve tedavi edilirse, birçok hasta iyileştirilebilecektir. Kanserin en erken aşamasında tespit edilmesi dünya çapında milyonlarca ölümün önlenmesinde büyük bir fırsattır. ”demiştir.

  Dünya Kanser Kontrol Örgütü önceki başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk kanser konusunda önemli başarılar elde edildiğini söyleyerek, kanser taramaları, erken tanı ve etkin tedavide bugün gelinen noktada kanserin artık önemli oranda baş edilebilir bir hastalık olduğunu, erken tanı ve taramaların yaygın kullanılması için bireye, kuruluşlara ve tüm paydaşlara önemli görevler düştüğünü, bu fırsatın kullanıldığında erken tanı ve etkin tedavi ile çok sayıda ölümün önlenebileceğini söylemiştir.

  Dünya Kanser Günü’nde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ile işbirliği yapan Biletix’in Genel Müdürü Kemal Erdine “Kanser artık hiçbir toplumun göz ardı edemeyeceği, hepimize şahsi ya da dolaylı olarak dokunmuş bir hastalık. Bu sebeple Ticketmaster, 20 ülkenin katılımıyla kanser hastalığının farkındalığını artırmak ve araştırmalara destek olmak için tüm yıl boyunca sürecek olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirecek. 2019 yılı boyunca devam edecek olan projeler kapsamında, Biletix olarak Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile birlikte çalışarak kanser hakkında farkındalık yaratıp, aynı zamanda bu hastalığa karşı mücadeleye katkıda bulunacağız. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızın ilki olan 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne özel tasarlanmış hediye paketlerini www.biletix.com <http://www.biletix.com> internet sitemizde ve satış noktalarımızda satışa sunduk. Bu kampanyanın tüm gelirini kanser araştırmalarında kullanılmak üzere Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’ne bağışlayacağız. Biletix olarak “Ben Varım, Sen de Katıl” diyor ve herkesi bu sosyal sorumluluğun parçası olmaya davet ediyoruz. “Çünkü birlikte başarabiliriz” diyerek, kansere karşı toplumsal bir hareket başlatmak istiyoruz. “

  Uzun yıllardır ülkemizde sağlık sektöründe faaliyet gösteren İncekaralar Firması Genel Müdürü Özgür İncekara, kanser araştırmalarının kanser tedavisinde sağlanan başarılarda önemli bir faktör olduğunu söyleyerek, İncekaralar firmasının Dünya Kanser Gününde çalışanlarıyla, paydaşlarıyla destek vermek için Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile işbirliği yaptığını söyleyerek, “Kararlıyız Dünya Kanser Gününde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” demiştir.

  Kanser taramaları ve erken tanıyı iyileştirmek için, Dünya Sağlık Örgütü19 tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, UICC tüm hükümetlerin şunları yapmasını önermektedir:

  • Damgalamayı azaltmak ve kanserin belirti ve semptomları hakkında halkın bilinçlendirilmesi için tedbirler almak.

  • Uygun maliyetli, toplum tabanlı taramalar ve erken teşhis programları uygulamak.

  • Şüpheli kanserler için teşhis ve tedavi hizmetleri sunan tesislere yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi.

  • Teşhise yönelik yatırım yapmak.

  Dünya Kanser Günü Nedir?

  Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’dür ve kansere karşı açılan savaşta tüm dünya bir araya gelmekte ve dünyaya ortak mesaj vermektedir. Dünya Kanser Günü her yıl farkındalığı artırarak, hastalık hakkında eğitim vererek, hükümetleri savunuculuğa, tüm paydaşları birlikte çalışmaya davet ederek önlenebilir milyonlarca kaybın önüne geçmeyi hedeflemektedir. Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenmiştir. Aynı yıl ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatılmış, Dünyada ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalardan biri olmuştur. Yeni üç yıllık kampanyanın ilk yılı olan 2019 sloganımız ‘Kararlıyım ve Yapacağım’ olarak belirlenmiştir. 

  Yorum Yap →

Yorum Yap

Yanıtı iptal et