KVKK Aydınlatma Metni


https://saglikesenlik.com alan adlı internet sitesinde yer alan "İletişim" alanında bizimle paylaştığınız verileriniz (Adınız, Numaranız, Konu ve mesajınızda bizimle paylaştığınız bilgiler) KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak,talebiniz üzerine iletişimin sağlanması amacıyla, KVKK 5/2 maddesi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki  sebebine dayalı olarak işlenmektedir.


Kişisel verileriniz, KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep olması halinde ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılmaktadır.

Haklarınız

Kişisel bilgilerinize ilişkin olarak 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, internet sitesinde bulunan formu doldurmanız halinde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Veri Sorumlusu Bilgileri